Rèn trang bị

Thưa quý đồng đạo!

Bộ trang bị là người bạn đồng hành không thể thiếu của quý anh hùng trên con đường chinh phục thế giới võ hiệp kỳ tình. Để tăng thêm sức mạnh chiến đấu, tăng thêm độ uy dũng của các nhân vật, Ngạo Kiếm Vô Song ra mắt tính năng Rèn trang bị.

Công dụng của tính năng

Tính năng Công dụng
Rèn trang bị

Tăng thuộc tính của trang bị
Tăng bậc của trang bị
Tăng công lực cho nhân vật
Tăng giới hạn cường hóa của trang bị
Tăng số lỗ khảm nạm cho trang bị

Cứ đạt 1 cấp rèn thì trang bị sẽ tăng thêm thuộc tính tương ứng.

Thời gian khai mở tính năng

Số ngày cần
(tính từ ngày mở máy chủ)

Thời gian mở Trang bị rèn
71 ngày 18h00 Hộ oản - Bậc 6
91 ngày 18h00 Mũ - Bậc 6
111 ngày 18h00 Dây chuyền - Bậc 6
18h00 Nhẫn - Bậc 6
161 ngày 18h00 Y phục  - Bậc 6
191 ngày 18h00 Ngọc bội - Bậc 6
18h00 Hộ thân phù - Bậc 6

Vật liệu rèn

Vật phẩm Hình ảnh Nhận được
Long Văn Điểu Kim  • Khi tham gia tính năng chiến trường, bí cảnh Thanh Vân Phong, Trích Tinh Lâu
Đá Rèn Mở Long Văn Điểu Kim có cơ hội nhận được

Sử dụng Long Văn Điểu Kim

• Nhấp chuột phải vào Long Văn Điểu Kim, có xác xuất nhận được Đá Rèn hoặc vàng khóa.

• Sử dụng Phá Thiên Chùy mở Long Văn Điểu Kim có xác xuất cao nhận Đá Rèn và nhiều vàng khóa, đồng thời có cơ hội nhận được Đá Rèn (không khóa).

Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
Phá Thiên Chùy Mua tại Trân Bảo Các
Giá: 100 vàng/ 1 cái

Quy trình rèn trang bị

Những trang bị bậc 6 trở lên mới được sử dụng tính năng Rèn trang bị

Quy trình rèn trang bị

Bước 1: Mở giao diện "Rèn trang bị"

 

• Khi có Đá Rèn trong túi đồ, quý nhân sĩ tiến hành nhấp chuột phải vào Đá Rèn. Ngay lập tức giao diện "Rèn trang bị" sẽ xuất hiện

Bước 2: Rèn trang bị

 

• Tại giao diện Rèn trang bị, quý nhân sĩ tiến hành thao tác bổ sung trang bị cần rèn và số lượng Đá Rèn tương ứng.

 

• Nhấp chọn Rèn để hoàn thành quá trình rèn trang bị.

 

 

Tách rèn trang bị

• Trang bị đã rèn tách thành Phôi Trang BịĐá Rèn với số lượng tương ứng.

•  Mỗi lần tách rèn sẽ khấu trừ lượng bạc nhất định.

Lưu ý
  • Trang bị thông qua rèn tăng bậc có thể tách thành Phôi Trang BịĐá Rèn. Nếu Trang Bị Thừa - Bậc 7 có thể tách thành Phôi Trang Bị - Bậc 6Đá Rèn số lượng tương ứng.
  • Trang bị đã cường hóa hoặc khảm nạm không thể sử dụng thao tác này.

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm