Thiên Giáng Hồng Phúc

Hóa thân thành các nhân vật võ hiệp để lập nên nhiều chiến tích vĩ đại. Đường xa ngàn dặm, những lúc nghỉ ngơi, thư giãn, ắt hẳn quý vị đồng đạo sẽ rất muốn thử vận may của mình để bổ sung vào hành trang những vật phẩm có giá trị.

Để ghi nhận những cố gắng lớn lao của quý anh hùng hào kiệt trên con đường chinh phục võ lâm, Phương phàm xin giới thiệu tính năng Thiên Giáng Hồng Phúc với nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị nhân sĩ.

Điều kiện

  • Mỗi nhân vật sử dụng Hộp Quà Hồng Phúc tối đa: 20 hộp/ 1 ngày
  • Số lần sử dụng không được tích lũy.
  • Khi mở Hộp Quà Hồng Phúc cần có: Hồng Phúc Lệnh.

Vật phẩm liên quan

STT Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
1 Hộp Quà Hồng Phúc
 

• Nhận được khi tham gia các hoạt động.
Có thể xếp chồng 999 ô.
Có thể bán ra ở tiệm: 50 bạc

2 Thiệp Phúc Duyên

• Mở Hộp Quà Hồng Phúc thứ 20 nhận được.

Thiệp Phúc Duyên có thể thêm 10 lần mở Hộp Quà Hồng Phúc.

3 Hồng Phúc Lệnh  

Điểm sôi nổi: 80-100 điểm
Mua tại Trân Bảo Các.

Có thể xếp chồng 999 ô
Có thể bán ra ở tiệm: 1 vạn bạc

Nội dung

• Sau khi tham gia các hoạt động trong Ngạo Kiếm Vô Song, Quý nhân sĩ có thể ngẫu nhiên được nhận Hộp Quà Hồng Phúc.

Hoạt động

Thời điểm

Số lượng

Ghi chú

Rút thưởng sau sự kiện

Mỗi lần rút thưởng

1 hộp

 

Giang Hồ Lịch Luyện

Hoàn tất 1 vòng

2 - 4 hộp

 

Nhiệm vụ Truy Nã

Nhận thưởng

1 - 3 hộp

"Điều Đội" có hiệu lực

Nhiệm vụ Vận Tiêu

Nhận thưởng cuối cùng

1 - 3 hộp

"Điều Đội" có hiệu lực

Trồng cây Gia Tộc

Hái quả

3 - 5 hộp

 

Thủ Vệ Phái

Nhận thưởng

1 - 3 hộp

"Điều Đội" có hiệu lực

Đấu Phái

Nhận thưởng

1 - 3 hộp

 

Hiệp Khách Đảo

Nhận Rương

1 - 2 hộp

 

Chiến Trường

Nhận thưởng

3 - 5 hộp

 

Lãnh Thổ Chiến

Nhận thưởng

4 - 6 hộp

 

Trích Tinh Lâu

Nhận thưởng

3 - 5 hộp

 

Nhiệm vụ Quyển Trục

Nhận thưởng

1 - 3 hộp

 

• Tiến hành thao tác mở Hộp Quà Hồng Phúc, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được rất nhiều phần thưởng như: vàng khóa, Lam Thủy Tinh, Tử Thủy Tinh, Bạc Thỏi, Ly Vân Ti - 3, Ly Vân Ti -4, Toái Phiến - Bậc 3, Toái Phiến - Bậc 4, Linh Thạch - Cấp 3, Linh Thạch - Cấp 4....

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Vàng khóa Ly vân Ti - 3
Bạc khóa Ly Vân Ti - 4
Lam Thủy Tinh Toái Phiến - Bậc 2
Tử Thủy Tinh Toái Phiến  - Bậc 3
Mãnh Tử Thủy Tinh Toái Phiến - Bậc 4
Linh Thạch - Bậc 2 Linh Thạch  - Bậc 3
Linh Thạch - Bậc 4 Linh Thạch - Bậc 5
Lưu ý
  • Phần thưởng nhận được sẽ dựa vào số ngày khai mở máy chủ, tính từ ngày khai mở máy chủ đến ngày nhận phần thưởng Hộp Quà Hồng Phúc.
  • Khi tiến hành mở Hộp Quà Hồng Phúc, quý nhân sĩ cần có Hồng Phúc Lệnh

 

Thiệp Hồng Phúc Duyên có thể thêm 10 lần mở Hộp Quà Hồng Phúc.