Tranh Đoạt Hùng Quan

Từ xưa, Cư Đường Quan là một thành trì nguy nga hùng tráng, cứ điểm tấn công chống địch ngoại xâm. Hàng trăm năm, vượt qua vô vàn chiến hỏa, luôn sừng sững trên ngọn núi cao. Bỗng nhiên một ngày, đạo tặc khởi binh nổi loạn, tiêu diệt Thành Chủ, chiếm đoạt của cải của dân lành.

Ngưu Lang và Chức Nữ dẫn dắt huynh đệ trong gia tộc công phá hoàng thành, cứu giúp bá tánh Cư Đường Quan. Các anh hùng hào kiệt mau đến Cư Đường Quan, cùng hợp sức với 2 vợ chồng Ngưu Lang và Chức Nữ tiêu diệt phản đồ nào!

Thời gian

  • Sau khi mở máy chủ ngày thứ 71, mở Hùng Quan Tranh Đoạt
  • Tuyên chiến: 20h05 -23h59 tối thứ 5 mỗi tuần
  • Chinh chiến: 21h00-22h00 tối thứ 6
  • Nhận thưởng: 22h00-23h59 tối thứ 6

Điều kiện tham gia

  • Trong ngày thứ 5, Tộc trưởng Gia Tộc lọt top 7 xếp hạng Bàn Ngũ Hành trong ngày (Trận đầu tiên là Top 10) mới tuyên chiến được
  • Trong thời gian tuyên chiến, Tộc Trưởng đến gặp Thủ Hộ Cư Đường Quan của thành thị tiến hành tuyên chiến

NPC liên quan

NPC Thủ Hộ Cư Đường Quan Vị trí
 

Dương Châu: 898/372

Biện Kinh: 928/343

Phượng Tường: 896/343

Tương Dương: 898/372

Thành Đô: 942/348

Quy trình tuyên chiến

  Trong thời gian tuyên chiến, Tộc Trưởng đến gặp Thủ Hộ Cư Đường Quan của thành thị tiến hành tuyên chiến

  Vào lúc 21h00, thành viên chính thức của gia tộc đã tuyên chiến có thể đến gặp Thủ Hộ Cư Đường Quan chuyển vào bản đồ Thành Chiến

  Sau khi vào bản đồ Thành Chiến, các gia tộc lần lượt thi đấu

  Lần lượt đánh bại Ngoại Thành Môn, Nội Thành Môn, Phó Tướng Thủ Thành, Đại Tướng Thủ Thành

Kỹ xảo
  • Ngoài tường thành bản đồ, cứ cách 5 phút sẽ làm mới Mật Đạo ở vị trí ngẫu nhiên, thông qua Mật Đạo có thể trực tiếp vào Nội Thành
  • Trong cửa thành 2 bên của Ngoại Thành Môn sẽ có 1 cửa bị công kích, qua 1 tiếng sẽ biến đổi 1 lần, khi cửa chính bị tranh đoạt có thể tìm cửa khác để vào

Thưởng thành chiến

Vào lúc 22h00-23h59 tối thứ 6 mỗi tuần Sau Hùng Quan Tranh Đoạt mỗi kỳ, thành viên chính thức của gia tộc tham gia thành chiến hãy đến gặp Cư Đường Quan Thủ Hộ Giả

Gia Tộc tiêu diệt Đại Tướng Thủ Thành cuối cùng có quyền sở hữu Cư Đường Quan, Tộc Trưởng gia tộc này được nhận tôn hiệu Thành Chủ

Phần thưởng Vật phẩm
Thành Chủ

Tôn hiệu Thành Chủ Cư Đường Quan
(Tôn hiệu có hiệu lực 6 ngày)

Thành viên gia tộc Thành Chủ

5 Rương Thành Chủ

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

Tôn hiệu Dũng Sĩ Cư Đường Quan
(Tôn hiệu có hiệu lực 6 ngày)

Thành viên gia tộc tham chiến

5 Rương Thành Chiến

Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật

• Mở Rương Thành Chủ, chư vị anh hùng sẽ ngẫu nhiên nhận được nhiều vật phẩm quý giá như sau:

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Tử Thủy Tinh Dùng để cường hóa trang bị
Hồng Thủy Tinh
Cam Thủy Tinh
Vàng khóa
Ngẫu nhiên nhận được 5000, 6000 hoặc 10000 vàng khóa
Tinh Vẫn Tệ  Mỗi lần dùng sẽ tăng thêm 10 điểm Tinh Vẫn Tệ
Nguyên Thạch
Ngẫu nhiên nhận được các loại Nguyên Thạch cấp 1
Toái Phiến Dùng để khảm nạm trang bị
Sách Thiên Bảo Trấn Công
Bí kíp thất truyền, dùng để học võ công
Long Tượng Bàn Nhược Công
 Dùng để học võ công
U Minh Nhấp trái vào vật phẩm sẽ nhận được tọa kỵ U Minh huyết thống 7, 5 kỹ năng

• Mở Rương Thành Chiến, chư vị anh hùng sẽ ngẫu nhiên nhận được nhiều vật phẩm quý giá như sau:

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Tử Thủy Tinh  Dùng để cường hóa trang bị 
Hồng Thủy Tinh
Vàng khóa
Ngẫu nhiên nhận được 2000, 3000, 5000, 6000 hoặc 8000 vàng khóa 
Tinh Vẫn Tệ  Mỗi lần dùng sẽ tăng thêm 10 điểm Tinh Vẫn Tệ
Toái Phiến  Dùng để khảm nạm trang bị