Thị Huyết Ám Vực

Thời gian gần đây, trên giang hồ lưu truyền tin đồn về Thị Huyết Ám Vực , trong đó chứa đựng nhiều trân bảo quý giá. Chỉ cần có Ám Vực Lệnh Bài, quý đại hiệp có thể vào trong để đoạt bảo tàng. Tuyệt mệnh đào sát, thị huyết ám vực, để sống sót, bạn phải chiến đấu đến cuối cùng!

Thời gian sự kiện

♦ Mỗi ngày 11h30, 13h30, 16h30, 19h30, 21h30 lần lượt mở báo danh, báo danh duy trì 10 phút

Yêu cầu báo danh

♦ Người chơi cấp 40 trở lên

♦ Máy chủ đã mở 17 ngày

♦ Mỗi ngày có thể tham gia 2 lần

♦ Số nhân vật tham gia mỗi trận: tối đa 30

♦ Mỗi lần báo danh cần nạp Ám Vực Lệnh Bài (mua tại Trân Bảo Các)

NPC báo danh

NPC Cung Nam Nhạc Vị trí

Tương Dương - 398/256

Thành Đô - 453/230

Biện Kinh - 429/229

Dương Châu - 406/267

Phượng Tường - 405/232

Quy trình tham gia

♦ Trong thời gian mở sự kiện, nhân sĩ đến gặp NPC Nam Cung Nhạc nạp Ám Vực Lệnh Bài để báo danh tham gia. Khi báo danh, không cho phép nhân vật tiến hành tổ đội, sau khi vào map, cấm nhân vật sử dụng tính năng tổ đội)

♦ Sau khi báo danh, nhân sĩ sẽ được chuyển dịch đến bản đồ chờ đợi, thời gian tại sân chờ là 10 phút, lúc này ở trạng thái cấm chiến đấu, nhân sĩ không thể công kích lẫn nhau

♦ Vào bản đồ chiến đấu, không hiển thị tên nhân vật của mình, không thể kiểm tra công lực, trang bị của nhân vật khác, tất cả nhân vật mang cùng một trang bị, tiền tố công lực ẩn hoặc tất cả nhân vật đều giống nhau. Trang bị của nhân vật là trang bị đặc chế, có cung cấp dược phẩm. Cấm sử dụng kỹ năng sống, hàng đấu giá, Trân Bảo Các, thư…

♦ Sau 30 giây, tất cả nhân vật đều tự chiến đấu, nhân vật cùng bang hội/gia tộc cũng ở trạng thái cưỡng chế đối địch

♦ Nhân sĩ cần nỗ lực diệt tất cả nhân vật đối địch. Bên phải giao diện nhân vật sẽ hiển thị số người sống sót/số người tham gia. Sau 90/190/290/390 giây, hệ thống sẽ có nhắc nhở, cơ quan khu vực nào đó sẽ khởi động, hãy nhanh tránh đi. Sau 100/200/300/400 giây, TRAP khu vực nào đó của bản đồ sẽ kích hoạt, nhân sĩ đụng phải trap sẽ lập tức tử vong. Trong lúc kích sát những nhân vật khác, cần né tránh các cơ quan, nhận giảm trạng thái xấu, nỗ lực bảo đảm bản thân sống sót đến cuối cùng. Có thể tìm kiếm 1 số điểm sáng, lúc tìm kiếm sẽ có 1 thanh đọc, đọc hết thanh đọc sẽ nhận được một số đạo cụ, hoặc 1 số hắc tự bị độc vật cắn thương, khấu trừ huyết lượng hoặc 1 số hiệu quả giảm trạng thái xấu của cơ quan

Tránh xa các cạm bẫy

Tìm kiếm các điểm sáng để nhận đạo cụ hỗ trợ

♦ Sự kiện kết thúc khi diễn ra đủ 10 phút tính từ khi bắt đầu hoặc chỉ có 1 người chơi sống sót. Nếu đến hạn nhưng vẫn có hơn 1 nhân vật sống sót, thì diệt tất cả nhân vật, và thông báo sự kiện thất bại. Tặng tích điểm và rương phần thưởng cho nhân vật sống sót căn cứ xếp hạng số diệt địch. Những nhân vật khác chỉ có thể nhận được phần thưởng tham gia

Lưu ý
  • Trong sân mỗi qua 1 đoạn thời gian, sẽ có một số khu vực bị hỏa địa vực che lấp, hỏa địa vực đốt cháy từ ngoài vào trong, nhân sĩ tiếp xúc sẽ lập tức tử vong

Phần thưởng

Phần thưởng mỗi trận

♦ Nếu chỉ còn duy nhất 1 nhân vật sống sót cuối cùng, nhân vật đó sẽ được nhận rất nhiều kinh nghiệm (xếp hạng càng cao, kinh nghiệm càng cao) và 5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

♦ Nếu nhiều hơn 1 nhân vật sống sót sau cùng, dựa vào thời gian chết sau cùng và sát thương để phân định thứ tự hạng, các nhân vật có trên bảng xếp hạng sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm (tùy theo đẳng cấp nhân vật) và phần thưởng như sau:

Xếp hạng Vật phẩm Số lượng Thuộc tính
1 - 3 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Khóa
4 - 10 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 Khóa
11 - 20 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 2 Khóa
21 - 40 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa

Phần thưởng mỗi tháng

Xếp hạng Vật phẩm Số lượng Thuộc tính
1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 2 Khóa
2 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 1 Khóa
3 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 4 Khóa
4 - 10 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 3 Khóa
11 - 30 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 2 Khóa
31 - 80 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 1 Khóa