Xi Vưu Mộ liên cụm

Giang hồ đồn rằng, tại Xi Vưu Mộ tầng 4 vừa phát hiện một mật đạo thông với không gian bí mật, nhân sĩ các nơi tề tựu đông đủ. Ngưu Lang và Chức Nữ hẹn ngày tái ngộ tại trận địa mới mở này. Chàng lên ngựa sẵn sàng chinh chiến, nàng cùng các tỷ muội trong bang hành quân đến Song Long Động. Cuộc đọ sức liên server đầy kịch tính, chư vị anh hùng và huynh đệ hãy sẵn sàng tham chiến nào!

Thời gian

  • Thời gian báo danh: 22h40 mỗi ngày
  • Thời gian tham gia: 22h50 mỗi ngày
  • Máy chủ đã mở 131 ngày

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt đến cấp 80
  • Mỗi ngày chỉ được tham gia Xi Vưu Mộ 1 lần

NPC liên quan

NPC Thương Mãng Vị trí

Phượng Tường: 941 - 351

Tương Dương: 940 - 381

Biện Kinh: 976 - 351

Thành Đô: 994 - 359

Dương Châu: 935 - 384

Làm sao để vào được Xi Vưu Mộ tầng 5?

 Bang hội đánh bại boss Thù Hoàng Xi Vưu Mộ Tầng 4, thành viên bang đó có thể vào khu an toàn liên server - Phiêu Miễu Thành. Tại đây, có thể dùng bạc liên server để mua vật phẩm tiếp tế như rương dược, thức ăn…

 Ở khu trung chuyển Xi Vưu Phiêu Miễu Thành vào Xi Vưu Mộ Tầng 5, ngẫu nhiên vào khu vực ①, ②, ③, ④

 Sau khi mở Xi Vưu Mộ Tầng 5, nhân sĩ bị trọng thương trong mật đạo sẽ vào điểm tập kết máy chủ chờ đợi

Chiến đấu tại Xi Vưu Mộ - Tầng 5

Sau khi vào Xi Vưu Mộ Tầng 5, quý anh hùng sẽ có cơ hội thử tài PK của mình bằng việc đánh bại các boss khủng:

Trong Xi Vưu Mộ Tầng 5, diệt quái vật hoặc làm trọng thương hiệp sĩ khác có thể tăng tích điểm Xi Vưu Mộ

Phần thưởng

Sau khi trở lại máy chủ ban đầu, Bang chủ các bang đã tham gia Xi Vưu Mộ - Tầng 5 có thể đến gặp Hướng Dẫn Xi Vưu Mộ để nhận phần thưởng

Tại đây, Bang chủ sẽ nhận được Rương Anh Hùng Xi Vưu Mộ, tùy theo tích điểm Xi Vưu Mộ cao hay thấp mà khi mở rương, quý anh hùng sẽ ngẫu nhiên chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Tử Thủy Tinh Nguyên Thạch I
Hồng Thủy Tinh Sát Thiên Bảo Trấn Công
Cam Thủy Tinh Long Tượng Bàn Nhược Công
 Tinh Vẫn Tệ Mảnh Hành Nang Tình Ái
Bộ Kiện Phi Phong cấp 6
Mảnh Hành Nang Hoàng Gia
Lưu ý
  • Các vật phẩm phần thưởng là không khóa